Avís Legal

 

En el present Avís Legal, l’Usuari podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accesible a la direcció URL www.academiacosmik.com (en endavant, el Lloc Web), que MIREIA CLAVÉ COMPANY posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilizació del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions icloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilizar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: MIREIA CLAVÉ COMPANY

Domicili social: carrer molí tendre 2, 43140, La Pobla de Mafumet (Tarragona)

NIF: 48002718Q

Telèfon de contacte: 648 214 313

Correu electrònic: [email protected]

MIREIA CLAVÉ COMPANY, és la responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garantiza la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE).

2.- OBJECTE
El Lloc Web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per MIREIA CLAVÉ COMPANY a aquelles persones o organizacions interessades en els mateixos.

L’accés i la utilizació del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l’“Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web téuna durada limitada en el moment en el que l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilizar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït pels usuaris de la mateixa, exceptuant en el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i utilització de la web no exigeixla prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

3.3.- Els usuaris garantitzen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.En el cas dels menors de divuit anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de divuit anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has d’enviar el formulari de contacte.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

Els idiomes utiltizats pel titular a la web seran el català i l’espanyol. MIREIA CLAVÉ COMPANY no es responsabilitza de la no comprensió o entendiment dels idiomes de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

MIREIA CLAVÉ COMPANY podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de MIREIA CLAVÉ COMPANY, ni remetre publicitat o informació valent-se dels seveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilizació és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers en les seves pàginas web, dirigits aaquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar,directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accionsdeslleials o il·lícites en contra de MIREIA CLAVÉ COMPANY.

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a MIREIA CLAVÉ COMPANY, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garatitzin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MIREIA CLAVÉ COMPANY no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del citat accés o ús. MIREIA CLAVÉ COMPANY no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  •  la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utiltizat per la connexió als serveis i continguts de la web.
  • un mal funcionament del navegador.
  • i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

MIREIA CLAVÉ COMPANY no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. MIREIA CLAVÉ COMPANY no garantitza la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

MIREIA CLAVÉ COMPANY no serà responsable dels virus o altres programes informàticsque deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir a la seva web o a altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7.- UTILITZACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”

El Lloc Web pot utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per l’establert a la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, essent part integrant del present Avis Legal.

8.- NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure, direccions IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. La seva direcció IP s’emmagatzemarà als logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta direcció IP quan navega per Internet per a què les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, la direcció IP podrà ser utilitzada per realizar estadístiques, de
manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol element del lloc web sónpropietat de MIREIA CLAVÉ COMPANY, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MIREIA CLAVÉ COMPANY i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts deurà tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a MIREIA CLAVÉ COMPANY, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acció similar, de tot o part dels continguts de la web, pel que cap usuari podrà portar a terme aquestes accions sense l’autorizació prèvia i per escrit de MIREIA CLAVÉ COMPANY.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola.MIREIA CLAVÉ COMPANY i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls-hi, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas de què l’usuari tingui el seu domicili fora d’ Espanya, MIREIA CLAVÉ COMPANY i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Tarragona.

Abrir chat
1
¿Alguna duda? ¡Pregúntame!
Mireia - Academia Cosmik
¡Hola! :)

¿Tienes alguna duda sobre nuestra academia 100% online? ¡Pregúntame!